Nyheder


Formand

Christina Hald
Formand forretningsudvalget og hovedbestyrelsen Låsby Boldklub

Kontakt:

Tlf.: 2286 9078
Opgaver:
* Frivillighed og rekruttering
* Håndtering post og mails
* Børneattester
* Tøjkoordinator og kontakt til Sportsmaster
* Presse
* DGI netværk
* Indlæg Låsbybladet

* Kontakt til Låsby Hallen


Om:

Christina arbejder som PA og administrativ medarbejder indenfor ejendomme. Har boet i Låsby med sin mand og to børn siden 2010. Har altid været en del af frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge, startede i Låsby Boldklub som træner i fodbold for at der var nogen til at videreføre sønnens fodboldhold. Christina har siden 2017 været med i forretningsudvalget og har herigennem opnået kendskab til det meste som rør sig i Låsby Boldklub. Christina motiveres af at være en del af det frivillige pga. fællesskabet og det at gøre en forskel for byen og lokalsamfundet.


Kasserer

Kasserer Lilly Nielsen
Kasserer for Låsby Boldklub og dens afdelinger.
 
Låsby Boldklub af 1959
C/O: Lilly Nielsen
Skovhaven 1
8670 Låsby

kassererlaasbyboldklub@gmail.com

 
Opgaver: 
* Kassekladde
* Bankforbindelse
* Offentlige tilskud
* Regnskab
* Kontakt til revisor.
  

Forretningsudvalg

Alex Sørensen Formand Anden Sport, medlem af Forretningsudvalget (sekretær)
Gl.Silkeborgvej 28
8670 Låsby
TLF: 53 71 01 44
anicolai.home@gmail.com
        
Opgaver:
* Tage referat
* Dokumentopbevaring klubmodul og dropboks
* Adresselister
* Kontakt sponsorudvalg
* DGI indrapporteringer
* Ekspert klubmodul
* Opdatering årshjul

* Kontakt til sommerfestudvalg


Om:

Alex arbejder som IT-konsulent og har efterhånden boet i Låsby i 25 år. Startede i sin tid som frivillig grundet behov for bestyrelsesmedlemmer hvor datteren gik til fodbold. Endte med egne ord af uransaglige årsager i stedet i hovedbestyrelsen hvor han har været næsten kontinuerligt siden bl.a. i en periode som formand. Siden da er Alex blevet aktiv udøver i flere sportsgrene mens de frivillige poster er udvidet både med en formandspost i Anden Sport men også instruktørposter ligesom sommerfestplanlægning fylder godt op. I sin tid var motivationen helt klart at skabe gode rammer for datteren, sidenhen kom energien generelt fra at se glade børn rende rundt og nyde det man har været med til at skabe


     


 
Christina Hald
Formand forretningsudvalget og hovedbestyrelsen Låsby Boldklub

Kontakt:

Tlf.: 2286 9078
Opgaver:
* Frivillighed og rekruttering
* Håndtering post og mails
* Børneattester
* Tøjkoordinator og kontakt til Sportsmaster
* Presse
* DGI netværk
* Indlæg Låsbybladet

* Kontakt til Låsby Hallen


Om:

Christina arbejder som PA og administrativ medarbejder indenfor ejendomme. Har boet i Låsby med sin mand og to børn siden 2010. Har altid været en del af frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge, startede i Låsby Boldklub som træner i fodbold for at der var nogen til at videreføre sønnens fodboldhold. Christina har siden 2017 været med i forretningsudvalget og har herigennem opnået kendskab til det meste som rør sig i Låsby Boldklub. Christina motiveres af at være en del af det frivillige pga. fællesskabet og det at gøre en forskel for byen og lokalsamfundet.


Maria Kirkegaard

Medlem af Forretningsudvalget siden juni 2022


Kontakt:

MariaFU@laasbyboldklub.dk


Opgaver:

* Haltimefordeling


Om:

Maria har boet i Låsby siden 2010 samen med sin mand og deres 3 børn. Maria arbejder til dagligt i forsikringsbranchen. Maria er aktivt medlem i Låsby Boldklub på floorball og x-fit, Marias tre børn er også aktive medlemmer i flere af Låsby Boldklubs afdelinger. 

Maria har førhen deltaget i frivilligt arbejde og blev opfordret til at melde sig til FU, hvor hun nu er klar til at deltage i driften af Låsby Boldklub.

Nicolaj Refsgaard
25694095

Medlem af Forretningsudvalget siden juni 2022.


Kontakt:

NicolajFU@laasbyboldklub.dk 


Opgaver:

* kontakt Låsbybladet vedr. annoncesalg

* Coronaansvarlig

* Kommunalt fripas, ansøgning til Skanderborg Kommune

* Budget


Om:

Nicolaj er udannet kok og serviceøkonom. Nicolaj arbejder til dagligt i Røde kors, asylcenter Jelling. Her underviser han flygtninge i mad og driver en omsorgs café med beboerne. Flyttede fra Århus til Sorring for 3 år siden med sin kone og 2 børn. Gennem arbejdet i Røde Kors, har Nicolaj haft meget med frivillighed at gøre, og har ønsket at kunne bidrage et sted tæt på egen bopæl. Motivationen for Låsby, er kommet gennem deltagelse i egen sport i Låsby. Det at kunne være med til at højne lokalsamfundet i, og omkring Låsby er min motivation for at være en del af det.

Thomas Elling Christensen

Næstformand Forretningsudvalget, valgt ind marts 2022


Kontakt:

ThomasFU@laasbyboldklub.dk


Opgaver:

* SoMe ansvarlig

* Hjemmeside

* Fastsætte og udsende dagsordener

* Indkalde FU/HB møder

* Etik og moral


Om:

Thomas er uddannet indenfor digital konceptudvikling og til dagligt arbejder Thomas med marketing hos Labflex. Flyttede til Låsby for snart 3 år siden. Thomas’ motivation for det frivillige arbejde bunder i, at han gerne vil være med til at præge arrangementerne i byen samt at være en del af, at skabe de bedste rammer i hjertet af Låsby

Hovedbestyrelsen

Alex Sørensen Formand Anden Sport, medlem af Forretningsudvalget (sekretær)
Gl.Silkeborgvej 28
8670 Låsby
TLF: 53 71 01 44
anicolai.home@gmail.com
        
Opgaver:
* Tage referat
* Dokumentopbevaring klubmodul og dropboks
* Adresselister
* Kontakt sponsorudvalg
* DGI indrapporteringer
* Ekspert klubmodul
* Opdatering årshjul

* Kontakt til sommerfestudvalg


Om:

Alex arbejder som IT-konsulent og har efterhånden boet i Låsby i 25 år. Startede i sin tid som frivillig grundet behov for bestyrelsesmedlemmer hvor datteren gik til fodbold. Endte med egne ord af uransaglige årsager i stedet i hovedbestyrelsen hvor han har været næsten kontinuerligt siden bl.a. i en periode som formand. Siden da er Alex blevet aktiv udøver i flere sportsgrene mens de frivillige poster er udvidet både med en formandspost i Anden Sport men også instruktørposter ligesom sommerfestplanlægning fylder godt op. I sin tid var motivationen helt klart at skabe gode rammer for datteren, sidenhen kom energien generelt fra at se glade børn rende rundt og nyde det man har været med til at skabe


     


 
Alma Bastrup Eriksen
20462453
Christina Hald
Formand forretningsudvalget og hovedbestyrelsen Låsby Boldklub

Kontakt:

Tlf.: 2286 9078
Opgaver:
* Frivillighed og rekruttering
* Håndtering post og mails
* Børneattester
* Tøjkoordinator og kontakt til Sportsmaster
* Presse
* DGI netværk
* Indlæg Låsbybladet

* Kontakt til Låsby Hallen


Om:

Christina arbejder som PA og administrativ medarbejder indenfor ejendomme. Har boet i Låsby med sin mand og to børn siden 2010. Har altid været en del af frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge, startede i Låsby Boldklub som træner i fodbold for at der var nogen til at videreføre sønnens fodboldhold. Christina har siden 2017 været med i forretningsudvalget og har herigennem opnået kendskab til det meste som rør sig i Låsby Boldklub. Christina motiveres af at være en del af det frivillige pga. fællesskabet og det at gøre en forskel for byen og lokalsamfundet.


Gunnar Thor Gudjonsson
21121853
Jan Møller Jensen
42911973
Maria Kirkegaard

Medlem af Forretningsudvalget siden juni 2022


Kontakt:

MariaFU@laasbyboldklub.dk


Opgaver:

* Haltimefordeling


Om:

Maria har boet i Låsby siden 2010 samen med sin mand og deres 3 børn. Maria arbejder til dagligt i forsikringsbranchen. Maria er aktivt medlem i Låsby Boldklub på floorball og x-fit, Marias tre børn er også aktive medlemmer i flere af Låsby Boldklubs afdelinger. 

Maria har førhen deltaget i frivilligt arbejde og blev opfordret til at melde sig til FU, hvor hun nu er klar til at deltage i driften af Låsby Boldklub.

Mette Laursen
23360678
Mikael Kolbe
Formand Badmintonafdelingen
Rosenhøj 6
8670 Låsby
TLF: 30 48 00 35 
Nicolaj Refsgaard
25694095

Medlem af Forretningsudvalget siden juni 2022.


Kontakt:

NicolajFU@laasbyboldklub.dk 


Opgaver:

* kontakt Låsbybladet vedr. annoncesalg

* Coronaansvarlig

* Kommunalt fripas, ansøgning til Skanderborg Kommune

* Budget


Om:

Nicolaj er udannet kok og serviceøkonom. Nicolaj arbejder til dagligt i Røde kors, asylcenter Jelling. Her underviser han flygtninge i mad og driver en omsorgs café med beboerne. Flyttede fra Århus til Sorring for 3 år siden med sin kone og 2 børn. Gennem arbejdet i Røde Kors, har Nicolaj haft meget med frivillighed at gøre, og har ønsket at kunne bidrage et sted tæt på egen bopæl. Motivationen for Låsby, er kommet gennem deltagelse i egen sport i Låsby. Det at kunne være med til at højne lokalsamfundet i, og omkring Låsby er min motivation for at være en del af det.

Signe Geil
28497139
Thomas Elling Christensen

Næstformand Forretningsudvalget, valgt ind marts 2022


Kontakt:

ThomasFU@laasbyboldklub.dk


Opgaver:

* SoMe ansvarlig

* Hjemmeside

* Fastsætte og udsende dagsordener

* Indkalde FU/HB møder

* Etik og moral


Om:

Thomas er uddannet indenfor digital konceptudvikling og til dagligt arbejder Thomas med marketing hos Labflex. Flyttede til Låsby for snart 3 år siden. Thomas’ motivation for det frivillige arbejde bunder i, at han gerne vil være med til at præge arrangementerne i byen samt at være en del af, at skabe de bedste rammer i hjertet af Låsby

Anden sport Formand

Alex Sørensen Formand Anden Sport, medlem af Forretningsudvalget (sekretær)
Gl.Silkeborgvej 28
8670 Låsby
TLF: 53 71 01 44
anicolai.home@gmail.com
        
Opgaver:
* Tage referat
* Dokumentopbevaring klubmodul og dropboks
* Adresselister
* Kontakt sponsorudvalg
* DGI indrapporteringer
* Ekspert klubmodul
* Opdatering årshjul

* Kontakt til sommerfestudvalg


Om:

Alex arbejder som IT-konsulent og har efterhånden boet i Låsby i 25 år. Startede i sin tid som frivillig grundet behov for bestyrelsesmedlemmer hvor datteren gik til fodbold. Endte med egne ord af uransaglige årsager i stedet i hovedbestyrelsen hvor han har været næsten kontinuerligt siden bl.a. i en periode som formand. Siden da er Alex blevet aktiv udøver i flere sportsgrene mens de frivillige poster er udvidet både med en formandspost i Anden Sport men også instruktørposter ligesom sommerfestplanlægning fylder godt op. I sin tid var motivationen helt klart at skabe gode rammer for datteren, sidenhen kom energien generelt fra at se glade børn rende rundt og nyde det man har været med til at skabe


     


 

Badminton Formand

Mikael Kolbe
Formand Badmintonafdelingen
Rosenhøj 6
8670 Låsby
TLF: 30 48 00 35 

Fodboldudvalg Formand

Signe Geil
28497139

Gymnastikudvalg Formand

Mette Laursen
23360678

Håndboldudvalg Formand

Jan Møller Jensen
42911973

Motionsudvalg Formand

Gunnar Thor Gudjonsson
21121853
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer