Nyheder

Det er fedt at være frivillig
- og du kan blive frivillig i Låsby Boldklub

 
Der er mange muligheder for at hjælpe Låsby Boldklub med dit frivillige arbejde og det er en af grundstenene i foreningstanken i DK.

For størstedelens vedkommende er der tale om 100% frivilligt arbejde mens der til enkelte trænergerninger udbetales et symbolsk honorar. 


Boldklubben tilstræber at påskønne det frivillige arbejde gennem en årlig frivilligfest eller lignende arrangement.

Det kan være dit frivillige arbejde bliver endnu bedre af at deltage i et givent kursus, efter aftale går boldklubben gerne ind dækker en evt. kursusudgift.


Boldklubben har mange frivillige, vi har et stærkt sammenhold der alene gør det attraktivt at være med i denne flok, men det er også værd at vide at frivilligt arbejde er kompetencegivende og værd at skrive på sit CV.
 
Herunder er oplistet nogen af mulighederne i boldklubben, vi vil også anvende denne side som jobsektion for aktuelt ledige/ubesatte frivillige poster.
 
Du kan melde dig som frivillig ved at henvende dig til en af medlemmerne i forretningsudvalget eller afdelingsbestyrelserne.
 

På vegne af boldklubben /Formanden

 

- Hovedafdelingen

Det frivillige arbejde varetages primært af forretningsudvalget på 5 personer der vælges på den årlige generalforsamling i marts måned. Har du lyst at træde ind i forretningsudvalget er det blot at møde op på generalforsamlingen og meddele dit kandidatur, men det siddende forretningsudvalg hører dog også gerne om dit kandidatur i ugerne op til generalforsamlingen. Under fanen "bestyrelsen" finder du en præsentation af den siddende bestyrelse herunder forretningsudvalget, ud for medlemmerne af forretningsudvalget kan du se hvordan vi i år har delt de typiske opgaver mellem os. I øvrigt deles opgaverne efter personlige kvalifikationer år for år.
 
Forretningsudvalget har mulighed for at nedsætte både permanente og ad hoc udvalg. Eksempel på et ad hoc udvalg var den personkreds der med succes varetog projekt multibane i 2019.
 

- Underafdelingerne

Låsby Boldklub har 7 underafdelinger der hver driver en eller flere idrætsgrene. Disse afdelinger har ligeledes brug for frivillige til organisation, kampfordelere, trænere m.v. Ved at være frivillig i en underafdeling har du mulighed for at yde dit frivillige arbejde til præcis den idrætsdisciplin du brænder for. I underafdelingerne er der stort behov for frivillige instruktører og trænere. Husk alle kan virke som instruktør, Låsby Boldklub hjælper gerne med det rette kurser hvis du er i tvivl om kompetencerne er helt på plads.
 
Har du lyst at være frivillig i en underafdeling, kontakt da formanden eller et bestyrelsesmedlem i den pågældende afdeling. Oplysningerne om bestyrelsesmedlemmerne er tilgængelige via boldklubbens hjemmeside

- Permanente udvalg

Sponsorudvalget

Dette udvalg er aktivt hvert 2. efterår med at sammensætte, prissætte og sælge et sponsorkoncept til lokale erhvervsdrivende. Sponsoraterne anvendes bl.a. til tryk på spillerdragter for sportsgrene der deltager i turneringer og lignende. Sponsoraterne dækker også delvis klubbens administrative udgifter og sikrer derved dig eller dit barn et lavere kontingent. Sponsorudvalget træder sammen igen i 2024.

Sommerfestudvalget

Dette udvalg planlægger og gennemfører den årlige sommerfest i samarbejde med andre foreninger i Låsby. Udvalget sætter en ære i tidlig planlægning og træder sammen i starten af oktober med månedlige statusmøder frem til maj/juni hvor aktivitetsniveauet stiger. Har du de gode idéer til en god sommerfest er der også plads til dig i udvalget.


Mindre opgaver

* forårsklargøring multibane 2 timers arbejde pr. person for 2-3 personer (der fjernes ukrudt på banen og omkring på fliserne, net i mål efterses og øvrig vedligehold tjekkes)

* efterårsklargøring multibane 2 timers arbejde pr. person for 2-3 personer (der fjernes ukrudt på banen og omkring på fliserne, net i mål efterses og øvrig vedligehold tjekkes)

* repræsentant for Låsby Boldklub i foreningen Låsbybladet, der er tale om 2 årlige møder foruden generalforsamling. Derudover klares div. drøftelser via mail.

* deltagelse i repræsentantskabsmødet for Låsby Hallen, 1 gang årligt i marts måned. Vi kan stille med 1 repræsentant pr. hver 50 medlemmer i foreningen. Støt op om den demokratiske proces.

* hjælpe halbestyrer med at pynte op til jul i foyer og cafeteria, ca 1 times arbejde hvor I hjælpes ad med at sætte lyskæder op i vinduerne mod Låsby Søpark og p-pladsen.

* Snerydning på multibanen i vinterperioden. Arbejdet sker efter behov, og det er OK der ligger op til 5cm sne derpå (så kan den sagtens benyttes) men større snemængder er ikke hensigtsmæssigt af hensyn til risiko for skader


Har du lyst at give en hånd med ovenstående, kontakt da boldklubbens formand eller et medlem af forretningsudvalget.
 

 
 
 
 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer